Het boekje dat voor u ligt is het product van de projectdagen 2009 op het Gymnasium Sint-Montfort. Veertig gymnasiasten bekeken de drie uur durende film The Odyssey met in hun achterhoofd de thema’s Verleiding, Held en Zoektocht en schreven daarna drie mini-saga’s.

Een mini-saga is een verhaaltje van precies 50 woorden. Het heeft een duidelijk begin, een middenstuk en een einde. Er wordt ook een punt gemaakt, een statement. Het heeft een soort dramatisch keerpunt in zich en herbergt een psychologische waarheid. Oftewel een mini-saga is een saga in minitiatuur.

Ergens, in een of andere uithoek van het in ontelbare zonnestelsels uiteengeklapt flonkerende Heelas, was een stofje dat Aarde heette waar slimme dieren het schrijven uitvonden. Het duurde slechts een fractie, na enkele ademtochten verstijfde het hemellichaam, de schrandere dieren stierven, het was weer stil, alsof er niets gebeurd was.

– Henk Weltevreden (met dank aan Nietzsche)

Onder de bezielende leiding van schrijver-programmamaker Henk Weltevreden hebben de leerlingen van het Gymnasium Sint-Montfort zich van hun creatieve kant laten zien. In alfabetische volgorde zijn hun drie literaire creaties met de thema’s ‘verleiding’, ‘held’ en ‘zoektocht’ te lezen in dit boekje.

 

 

 

j

Verhalenbundel

Uitgeverij Sint-Montfoort

u

2009