In het schooljaar 2010-2011 was Henk Weltevreden (reiziger, verteller, schrijver, radiomaker) als gastspreker op school om leerlingen van 4 en 5 VWO-Anders te vertellen over zijn reizen naar Noord-Korea. Hij liet tegelijkertijd weten hoe plezierig het maken van het boekje “Mijn kleine Odyssee” was met leerlingen van het Gymnasium Sint-Montfoort, de school waar hij docent filosofie is. Hij vond het vanzelfsprekend (en prettig) uitgenodigd te worden om een soortgelijk project voor onze leerlingen uit 4 en 5 VWO-Anders te begeleiden.

In drie verhaaltjes van 50 woorden elk, beschreven de leerlingen welke obstakels zij tegenkomen en wie zij als hun helden zien op hun reis naar een mooie verte. Elk verhaaltje moet een spanningsboog hebben, de pointe zit aan het eind.

Hoe mooi is het om beginnende kunstenaars te lezen.
Het was Henk Weltevreden die menige schepper wakker riep.
Het scheppend met taal bezig zijn wordt overigens met liefde en toewijding beoefend in lessen Nederlands en moderne vreemde talen aan het IJsselcollege.

Beste lezer, de weerslag van dit alles is nu in uw handen. Moge u er veel plezier aan beleven en u wellicht aangesproken voelen ook eens uw wenswereld te beschrijven.

 – Jos van Splunder

j

Verhalenbundel

Uitgeverij IJsselcollege

u

2012